De website www.DeBloemerij.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van www.DeBloemerij.com. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeBloemerij.

De inhoud van deze website en andere uitingen van De Bloemerij op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door De Bloemerij wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Bloemerij behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is De Bloemerij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van De Bloemerij, welke geen eigendom zijn van De Bloemerij. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van De Bloemerij. Hoewel De Bloemerij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door De Bloemerij worden onderhouden, wordt afgewezen.